www.hervormdegemeenterijsoord.nl
Welkom op de site van de Hervormde Gemeente Rijsoord.

Kindernevendienst:

Zondag 11 februari zijn we gestart met ons Paasproject
“De Nieuwe Schepping”
en daar hebben we een vergrootglas bij nodig!

De wereld is goed geschapen maar jammer genoeg is dat niet zo gebleven…

Op de jeugdzolder hangt een kleurplaat waar super veel op te zien is.

Elke zondag zullen we een deel van de kleurplaat
met een vergrootglas grondig bestuderen
en kijken wat die afbeelding ons te zeggen heeft.

zondag 18 maart inzoomen op de zonnebloem

Postadres: Postbus 2045, 2980 CA RIDDERKERK.
Adres kerkgebouw: Rijksstraatweg 43, 2988 BA RIDDERKERK (Rijsoord).(kaart-->)
E-mailadres (algemeen): info@hervormdegemeenterijsoord.nl
Telefoon: 0180 427461
Bankrekening College van kerkrentmeesters (IBAN): NL91 RABO 0355 4022 46
Girorekening College van kerkrentmeesters (IBAN): NL65 INGB 0000 5298 28
Bankrekening Diaconie (IBAN): NL62 RABO 0355 4927 84
* Diensten Zondag 10.00 en 17.00 uur  (meer-->)
Tijdens de morgendienst kinderoppas en kindernevendienst
* Predikant
  Voorzitter kerkenraad
Ds. A.H. Groen
Tel: 0180 421395
e-mail: predikant@hervormdegemeenterijsoord.nl
* Scriba A. Bazen
Tel: 0180 427780
e-mail: scribakerkenraad@hervormdegemeenterijsoord.nl
* Kerkrentmeesters R.E. Barnard
Tel: 0180 427682
e-mail: kerkrentmeesters@hervormdegemeenterijsoord.nl
* Diaconie A. Bazen
Tel: 0180 427780
e-mail: diaconie@hervormdegemeenterijsoord.nl
* Kindernevendienst P.C. Levering-Kleinjan
Tel: 0180 432009
* Coördinator Kosters mevr. A. Kooiman
Tel: 06 25245222
e-mail: kosters@hervormdegemeenterijsoord.nl
* Ledenadministratie K. Horsten-van Bergen
Tel: 0180 618209
e-mail: kahorsten@gmail.com
Webmaster C. Lagendijk
Tel: 0180 426525
e-mail: webmaster@hervormdegemeenterijsoord.nl