www.hervormdegemeenterijsoord.nl
Welkom op de site van de Hervormde Gemeente Rijsoord.

Postadres: Postbus 2045, 2980 CA RIDDERKERK.
Adres kerkgebouw: Rijksstraatweg 43, 2988 BA RIDDERKERK (Rijsoord).(kaart-->)
E-mailadres (algemeen): info@hervormdegemeenterijsoord.nl
Telefoon: 0180 427461
Bankrekening College van kerkrentmeesters (IBAN): NL91 RABO 0355 4022 46
Girorekening College van kerkrentmeesters (IBAN): NL65 INGB 0000 5298 28
Bankrekening Diaconie (IBAN): NL62 RABO 0355 4927 84
* Diensten Zondag 10.00 en 17.00 uur  (meer-->)
Tijdens de morgendienst kinderoppas en kindernevendienst
* Predikant
  Voorzitter kerkenraad
Ds. A.H. Groen
Tel: 0180 421395
e-mail: predikant@hervormdegemeenterijsoord.nl
* Scriba A. Bazen
Tel: 0180 427780
e-mail: scribakerkenraad@hervormdegemeenterijsoord.nl
* Kerkrentmeesters R.E. Barnard
Tel: 0180 427682
e-mail: kerkrentmeesters@hervormdegemeenterijsoord.nl
* Diaconie A. Bazen
Tel: 0180 427780
e-mail: diaconie@hervormdegemeenterijsoord.nl
* Kindernevendienst P.C. Levering-Kleinjan
Tel: 0180 432009
* Co÷rdinator Kosters A. Kooiman
Tel: 06 25245222
e-mail: kosters@hervormdegemeenterijsoord.nl
* Ledenadministratie K. van Bergen
Tel: 0180 618209
e-mail: kahorsten@gmail.com
Webmaster C. Lagendijk
Tel: 0180 426525
e-mail: webmaster@hervormdegemeenterijsoord.nl