Welkom op de site van de Hervormde Gemeente Rijsoord.

Erediensten
Met ingang van zondag 13 juni kunnen we maximaal 60 kerkgangers ontvangen, dat is incl. kinderen vanaf 12 jaar en excl. “personeel”. De dringende oproep aan ouderen en kwetsbaren om de diensten alleen online te volgen is ingetrokken. Dat betekent in onze situatie dat we de alfabetverdeling nu geheel kunnen loslaten. Wat blijft is de reserveringsplicht, de 1,5 meter-regel en het dragen van mondkapjes bij binnenkomst en vertrek, en ook bij verplaatsing in de dienst (bij het aangaan aan het Heilig Avondmaal). Zie voor meer informatie de weekbrief van zondag 13 juni.
Reserveren kan telefonisch via nummer 06-27244548, op woensdag- en donderdagavond tussen 18.45 en 20.00 uur of per email: reservering@hervormdegemeenterijsoord.nl tot donderdagavond 20.00 uur.

Alle diensten zijn via Internet (en kerkradio) te volgen.
Met alleen geluid via de 'Livestream' of via de site van kerkdientgemist.nl (www.kerkdienstgemist.nl/stations/1408-Hervormde-Gemeente-Rijsoord)
Voor de uitzendingen met beeld via YouTube wordt voor elke dienst een aparte link aangemaakt die vermeld staat bij de info over de betreffende dienst.

ds Groen
Zondag 13 juni 2021
Kerkdienst 10.00 uur
Viering Heilg Avondmaal
(na reservering en via Internet)
Voorganger: ds. A.H. Groen
Organist: dhr. A. van Helden
De link voor Youtube: https://youtu.be/CujO6s_3stc
de liturgie

Kerkdienst 17.00 uur
Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
(na reservering en via Internet)
Voorganger: ds. A.H. Groen
Organist: dhr. R.E. Barnard
De link voor Youtube: https://youtu.be/yfgK2NfbAgU
de liturgie


KindernevendienstNa Pinksteren lezen we in het boek Genesis over de geboorte van Ismaël en de belofte van God aan Abraham, dat de beloofde zoon nog moet komen. Hij zal ons blij maken.
werkje Kindernevendienst